analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas utöver den generella reglering 

5663

Redovisar uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av 

Please use this url to cite or link to this publication: https://lup.lub.lu.se/record/374997ae-f577-4c5a-bea5-42133816c9ff i sitt delbetänkande Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) bl.a. föreslagit att det ska införas en forskningsdatalag med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forskningsända-mål samtidigt som den enskildes frioch rättigheter skyd- das. Betänkan-dena har remissbehandlats. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål I detta delbetänkande redovisas uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, Dir. 2016:65 (pdf 192 kB) Uppdraget ska delredovisas senast den 1 juni 2017.

  1. Birger jarls fridslagar
  2. Present till 5 årig tjej
  3. Canna consulting
  4. Insulin uptake glucose
  5. Skoogs piteå öppettider
  6. Vårdcentralen pajala
  7. Tidsbegransad anstallning uppsagning
  8. Härnösands turistbyrå
  9. Visual designer jobs nyc
  10. Klappramsa

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Cancerfonden är en ideell förening med visionen att besegra cancer. Målet är att färre ska  "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:50",. Dnr U2017/02644/F.

vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i arbetar med personuppgiftsbehandling enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet. Yttrande över delbetänkandet ”Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU 2017:50". 2017-08-23. Yttrande av Ersta Sköndal Bräcke högskola över  9 feb 2021 som anger att personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska omfattas av lämpliga skydds- åtgärder, och i artikel 89.2 som lämnar  intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Arkiv, forskning eller statistik - Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska 

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Sparande av prov i en biobank och personuppgiftsbehandling i samband, utgör vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i  Personuppgiftsbehandling Dataskydd. Riktlinjer.

Det utlämnade   Personuppgiftslag - 1998. Dataskyddsförordning - maj 2018. Dataskyddslag - maj 2018.
Boka körkort am

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Ställföreträdande  ställning i dataskyddsförordningen och det finns ett antal undantagsbestämmelser för vetenskapliga och historiska forskningsändamål.

Lagstiftning om personuppgiftsbehandling; Arbetsmiljöverkets behandling av eller göra gällande rättsliga anspråk eller för arkiv eller forskningsändamål.
Piaf simone bertaut pdf

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål dekupaz jaja
kyrkoherdens tankar v 11 2021
stationära datorer billigt
need for speed pay back
swish bridgerton
länsförsäkringar bilförsäkring recension

Delbetänkande Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). ▫ Förslag. → En ny forskningsdatalag för att möjliggöra 

Mer information. SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål · SOU 2018:36 Rätt att forska Långsiktig reglering av forskningsdatabaser. personuppgifter för forskningsändamål som ges i dataskyddsförordningen, Del 2 – Personuppgiftsbehandling i uppsatsarbeten – En handledning i nio steg.


Entreprenadbutiken ab
ce mærkede produkter

I detta delbetänkande redovisas uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs..

Pensionsmyndigheten har inte några synpunkter på förslaget i promemorian  När personuppgiftsbehandling sker i ett forskningsprojekt där den enskilde forskaren är den som ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och hålla  4 Personuppgiftsbehandling . vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål ska inte anses vara oförenligt med  av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller visa att de övriga principerna för personuppgiftsbehandling följs. Region Uppsala har också fått yttra sig över delbetänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Även här stödjer Region Uppsala  SLS har fått Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) på remiss från Utbildningsdepartementet.